Školní řád  
Škola Soutěže Zájmové kroužky Formuláře ke stažení Akce školy Školní jídelna
Kde nás najdete?
Organizace školního roku 
Fotogalerie 
kontakt kontakt kontakt kontakt školní rok školní rok školní rok školní rok foto foto foto foto
Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice, 370 04 tel. (ZŠ) 387 422 506, tel. (jídelna) 387 318 657, tel. (družina) 387 422 506 kl. 17, tel. (MŠ) 387 220 688 IČ 62537784, IZO 600057801
Školní řád 2018/2019 Pravidla hodnocení výsledků vzdělání žáků
  Pojištění   Žáci   ZŠ   jsou   pojištěni   proti   škodě   (úraz,   krádeže,   pojištění   os.věcí),   ke   které   dojde   ve   škole   v   době   od   příchodu   do   odchodu   žáka. Pojištění   na   krádeže   se   vztahuje   pouze   na   věci   odcizené   z   prostor   určených   k   jejich   ukládání,   nikoliv   na   peníze   a   cenné   věci.   Při posuzování je důležité, aby ke škodě nedošlo v souvislosti s porušením školního řádu. Škola za uzamčená kola v kolostavech umístěných mimo areál školy nenese žádnou zodpovědnost. Postup při úrazu žáka   Dojde-li   k   úrazu,   zajistí   vyučující   okamžitě   ošetření   žáka   a   vyrozumí   v   nejkratší   možné   době   jeho   zákonné   zástupce   a   ředitelství   školy. Je   nezbytné,   aby   žáci   oznámili   ihned   každý   úraz,   který   utrpěli   ve   škole,   ŠD   nebo   při   akcích   pořádaných   školou.   Při   pozdějším oznámení nelze s jistotou říci, zda jde o úraz školní a zda lze uplatňovat nárok na odškodnění. Pokud   rodiče   uplatňují   odškodnění,   odevzdají   ředitelství   školy   lékařem   vyplněný   tiskopis   -   posudek   o   bolestném.   Další   vyřizování zajišťuje vedení školy. Za školní úraz se nepovažuje ten, k němuž došlo při cestě do školy nebo ze školy Mgr. Zdeněk Šrom, ředitel školy
Z nejdůležitějších bodů: nepřítomnost žáka je nutno omluvit do 3 dnů, jinak je nepřítomnost žáka považována za neomluvenou uvolňování žáka z vyučování povoluje na základě písemné žádosti rodičů na dva dny třídní učitel, na tři a více dní ředitel školy žák   může   být   ze   zdravotních   nebo   jiných   závažných   důvodů   částečně   nebo   zcela   osvobozen   z   vyučování   některého   předmětu na základě písemné žádosti rodičů a lékařského doporučení žákům   je   z   bezpečnostních   důvodů   zakázáno   jezdit   do   areálu   školy   na   kolečkových   bruslích,   horských   kolech,   koloběžkách, skateboardech, dále je žákům zakázáno používat mobilní telefony v areálu školy a nosit další cenné věci do školy.
Stručný výňatek ze školního řádu
Výuka se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty
Ostatní
Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice