Výuka se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty  
Škola Soutěže Zájmové kroužky Formuláře ke stažení Mateřská škola Akce školy Školní jídelna
Kde nás najdete?
Organizace školního roku 
Fotogalerie 
kontakt kontakt kontakt kontakt školní rok školní rok školní rok školní rok foto foto foto foto
Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice
Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice, 370 04 tel. (ZŠ) 387 422 506, tel. (jídelna) 387 318 657, tel. (družina) 387 422 506 kl. 17, tel. (MŠ) 387 220 688 IČ 62537784, IZO 600057801
Žáci v matematických třídách mají stejný učební plán jako ostatní třídy. Povinně však mají předmět Seminář z matematiky místo volitelného předmětu, kde rozvíjejí matematické schopnosti. V ostatních předmětech přírodovědného zaměření mají možnost vzhledem ke svým  velmi dobrým výsledkům dozvědět se z učiva více. Pohovory do třídy se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty pro školní rok 2017/2018 se budou konat ve středu 3. 5. 2017 v budově Nerudova 9 v učebně VII.A. Žáci ZŠ a MŠ Nerudova budou svůj zájem hlásit písemně prostřednictvím zákonného zástupce u svého třídního učitele. Na pohovor budou přivedeni ze svých tříd určeným pedagogickým pracovníkem postupně po třídách dle průběhu pohovorů. Žáci z jiných škol: zákonní zástupci oznámí svůj zájem o přestup telefonicky na telefonní číslo 602 655 562 nebo e-mailem na adresu  miriam.kubu@zsnerudova.cz do pátku 28. 4. 2017. Do  e-mailu uvádějte jméno a příjmení dítěte, školu, kterou navštěvuje a telefonický kontakt na zákonného zástupce.  Tito žáci přijdou se svými zákonnými zástupci ve středu 3. 5. 2017 v 8.00 do budovy ZŠ. S sebou vezměte rodný list dítěte a originál  nebo notářsky ověřenou kopii  pololetního vysvědčení z 5.r. (nebo výpis z vysvědčení). Přestup do třídy se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty bude řešen až v době pohovorů – nevyplňujte žádný formulář předem, nezasílejte nic poštou. Podmínka k přijetí: Úspěšně zvládnutý pohovor z matematiky z látky 1. pololetí (test na cca 15 minut, následuje ústní rozbor. Přihláška do matematické třídy (přestup žáka) bude řešena až v době konání pohovoru – bude vyplněna na místě.
Výuka se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty
Ostatní