Přijímací řízení na SŠ  
Škola Soutěže Zájmové kroužky Formuláře ke stažení Akce školy Školní jídelna
Kde nás najdete?
Organizace školního roku 
Fotogalerie 
kontakt kontakt kontakt kontakt školní rok školní rok školní rok školní rok foto foto foto foto
Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice, 370 04 tel. (ZŠ) 387 422 506, tel. (jídelna) 387 318 657, tel. (družina) 387 422 506 kl. 17, tel. (MŠ) 387 220 688 IČ 62537784, IZO 600057801
Výuka se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty
Ostatní
Stručný průvodce přijímacím řízením Umělecké školy a konzervatoře (součástí přijímacího řízení je talentová zkouška): kritéria zkoušek uveřejní SŠ do 31. 10. 2018 na svých webových stránkách vyzvednutí přihlášek na ZŠ do 15. 11. 2018, odeslání na SŠ do 30. 11. 2018 na talentovou zkoušku (leden 2019) přijde písemné pozvání ze SŠ Ostatní střední školy vyzvednutí zápisového lístku u výchovného poradce do 31. 3. 2019 (nejlépe 7. 1. 2019 během třídních schůzek) – zákonní zástupci vezmou s sebou OP (pas) pokud dojde ke ztrátě zápisového lístku, zákonný zástupce přinese čestné prohlášení (zde musí být napsáno, že čestně prohlašuje, že zápisový lístek nebude použit v žádném kole přijímacího řízení) výchovnému poradci a ten mu vydá nový. obě přihlášky na SŠ obdrží zákonní zástupci do 15. 2. 2019 na obou přihláškách musí být uvedeny obě školy ve stejném pořadí obě přihlášky (stejnopisy) je nutno odeslat na SŠ do 1. 3. 2019 pozvání k přijímacím zkouškám doručí písemně SŠ (kritéria zkoušek uveřejní SŠ do 31. 1. 2019 na svých webových stránkách) výsledky přijímacího řízení se vyhlašují do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky rozhodnutí o nepřijetí odešle ředitel SŠ v písemné podobě zákonným zástupcům rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává (je zveřejněno na seznamu na veřejně přístupném místě SŠ a na webových stránkách SŠ) po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů (vzít zpět zápisový lístek zákon až na výjimky neumožňuje) termíny pro konání prvního kola přijímacího řízení jsou ve dnech 12. až 28. 4. 2019 a to pro obory maturitní, pro obory s talentovou zkouškou od 2.1. do 15.1., pro gymnázia se sportovní přípravou od 2.1. do 15.2., pro konzervatoře od 15.1. do 31.1., pro ostatní obory od 22. do 30. 4. 2019 další kola vyhlašují SŠ a to až do 31. 8. 2019
Stručný průvodce přijímacím řízením 2018/2019
Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice