Preventivní činnost  
Škola Soutěže Zájmové kroužky Formuláře ke stažení Akce školy Školní jídelna
Kde nás najdete?
Organizace školního roku 
Fotogalerie 
kontakt kontakt kontakt kontakt školní rok školní rok školní rok školní rok foto foto foto foto
Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice, 370 04 tel. (ZŠ) 387 422 506, tel. (jídelna) 387 318 657, tel. (družina) 387 422 506 kl. 17, tel. (MŠ) 387 220 688 IČ 62537784, IZO 600057801
Školní metodik prevence Mgr. Lenka Pfefferová Kontakt: e-mail: lenka.pfefferova@zsnerudova.cz telefon: 387 422 506 schránka důvěry: na chodbě v přízemí budovy v Nerudově ul. a na chodbě u šaten v přízemí budovy v Čéčově ul. Konzultace: středa: 13.00 – 13.30 h pátek: 07.15 – 07.45 h Po domluvě (e-mail, tel.) jsou možné konzultace i mimo uvedené termíny. Kdo je školní metodik prevence? napomáhá předcházení a včasnému zachycení rizikového chování žáků je schopen pomoci při řešení rizikového chování žáků Školní metodik prevence působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu s výchovným poradcem a speciálním pedagogem. Nabízí individuální konzultace určené žákům i jejich rodičům. S čím se mohou žáci a jejich rodiče na školního metodika prevence obrátit? nezdravé vztahy ve třídě a mezi žáky školy fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole i na internetu ničení osobních věcí žáků, krádeže, vandalismus experimenty žáků s návykovými látkami poruchy příjmu potravy domácí násilí a sexuální zneužívání a další rizikové chování Každý váš podnět, sdělení nebo upozornění budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit. Adaptační kurzy 6. ročníků V září se žáci 6. ročníků zúčastní adaptačních kurzů, kde mají jedinečnou příležitost se v nové třídě skamarádit, poznat sami sebe, navzájem mezi sebou i se svojí třídní učitelkou. Zajímavé odkazy: www.minimalizacesikany.cz www.kurakova-plice.cz www.anabell.cz www.domacinasili.cz www.linkabezpeci.cz www.e-bezpeci.cz www.alkoholik.cz www.rodicovskalinka.cz www.drogovaporadna.cz
Výuka se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty
Ostatní Školní metodik prevence
Mgr. Lenka Pfefferová 387 422 506 lenka.pfefferova@zsnerudova.cz  
Minimální preventivní program 2018/2019 Síť poradenských služeb v Českých Budějovicích
Měsíčník Buď v bezpečí
Nenech to být
Program proti šikaně
Závěrečná zpráva o plnění MPP
Výkaz preventivních aktivit
Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice