Mateřská škola, K. Šatala 17, Nemanice Seznam přijatých dětí   Informace pro rodiče přijatých dětí
Škola Soutěže Zájmové kroužky Formuláře ke stažení Akce školy Školní jídelna
Kde nás najdete?
Organizace školního roku 
Fotogalerie 
kontakt kontakt kontakt kontakt školní rok školní rok školní rok školní rok foto foto foto foto
Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice, 370 04 tel. (ZŠ) 387 422 506, tel. (jídelna) 387 318 657, tel. (družina) 387 422 506 kl. 17, tel. (MŠ) 387 220 688
Školní řád M Š Školní vzdělávací program MŠ Příloha (konkretizované očekávané výstupy) Desatero pro rodič e "Jaro,    léto,    podzim,    zima    -    v    naší    školce    je    vždy prima" Cílem   naší   mateřské   školy   je   všestranná   výchova   dětí   se zaměřením   na   sociální   a   emotivní   potřeby   každé   věkové skupiny,    vytváření    návyků    zdravého    životního    stylu, rozvoj   estetického   cítění,   podporování   zájmu   o   přírodu   a její    ochranu.    Snažíme    se    vytvářet    prostředí    vzájemné důvěry   a   otevřenosti   mezi   pedagogy,   dětmi   i   rodiči   (v tomto     případě     považujeme     za     pedagogy     všechny zaměstnance   MŠ).   Společně   s   dětmi   si   vytváříme   vlastní pravidla soužití v MŠ. MŠ v Nemanicích byla otevřena již v roce 1945 . Současná    mateřská    škola    je    trojtřídní,     pavilonového typu.   Každá   třída   má   hernu,   ložnici,   šatnu,   sociální zařízení,    kuchyňku    a    terasu ,    ve    třetím    pavilonu    je zařízená   tělocvična .   Součástí   školy   je   školní   jídelna . Objekt   se   nachází   v   klidné   části   Nemanic .   Budova   je obklopena      prostornou      zahradou ,      kde      mají      děti celoročně    dostatek    možností    přirozeného    pohybu , pro   letní   radovánky   je   zde   bazén ,   na   zimní   dovádění   na sněhu a bobování kopec. Od   1.   9.   2017   přibyly   v   nové   patrové   budově   dvě   třídy, kam   se   přestěhovala   1.   a   2.   třída.      Školní   zahrada   byla doplněna novými hracími prvky. Od    1.    9.    2005    je    MŠ    součástí    právního    subjektu    a MŠ, Nerudova 9, České Budějovice . Placení školného a stravného zřízením  trvalého příkazu - svolení  s inkasem Platba školného číslo účtu 50016 - 2599259359 / 0800 ČS Platba stravného číslo účtu 101314631 / 0800  ČS Rodiče musí v MŠ nahlásit číslo svého účtu, aby mohla platba proběhnout. složenkou Sestavování jídelníčku: provádí   vedoucí   ŠJ   a   kuchařka   na   základě   normativů   pro školní    jídelny    a    podle    posledních    poznatků    o    zdravé výživě.   Strava   je   obohacena   ovocem   a   zeleninou   včetně salátů   a   obloh.   Pitný   režim   zajišťuje   ŠJ   od   6,30   hod.   -   čaj v jednotlivých třídách po celou dobu provozu. Jídelní lístek  naleznete zde Poprvé v  MŠ - co dítě potřebuje: Přezůvky   -   bačkory ,   které   si   umí   obout   (nejsou vhodné zapínací bačkory) Oblečení   do   třídy    (vhodné   je   takové,   ve   kterém se   cítí   pohodlně,   v   šatně   je   třeba   mít   k   dispozici náhradní prádlo a oblečení - tričko, punčochy) Při    volbě    oblečení    na    pobyt    venku     počítat    s možností, že se dítě může ušpinit Pyžamo  (rodiče si sami určují výměnu) Začátek    docházky    do    školky    je    pro    dítě    v    každém případě   velkou   změnou   a   ta   s   sebou   přináší   spoustu pocitů,    zážitků,    se    kterými        se    musí    malý    školáček vyrovnat. Jak můžete dítěti pomoci s nástupem do MŠ? Zpočátku   volte   kratší   pobyt   a   můžete   mu      přibalit   i mazlíčka ( oblíbenou hračku ). Rozlučte     se     krátce     a     loučení     neprotahujte. Nepřiznávejte,   že   je   vám   také   smutno,   a   že   se vám   stýská.   Když   zvládnete   své   emoce   vy,   dítě   je zvládne také. Ujistěte    dítě,    že    je    do    školky    neodkládáte,    ale každý   má   svůj   svět   povinností   –   vy   práci   a   vaše dítě školku. Používejte   stejné   rituály,   vyzvedávejte   je   pokud možno ve stejnou hodinu. Dítě za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte.
Provoz MŠ (6:00 - 16:30) 1. třída 6:00 - 15:45 Čt a Pá do 15:30 2. třída 7:00 - 16:30 3. třída 7:00 - 15:45 Scházení    dětí   do   7,00   hod.   v   1.   třídě.    Od 7,00     hod.     provoz     ve     všech     třídách . Vyzvedávání    dětí   v   1.   a   3.   třídě   do   15,45 hod.       Poté   se   děti   převádí   do   2.   třídy ,   kde provoz končí .
Cena stravného Strávníci 3 až 6 let - stravné 34 Kč svačina 8 Kč, oběd 18 Kč, svačina 8 Kč Strávníci 7 let - stravné 36 Kč svačina 9 Kč, oběd 19 Kč, svačina 8 Kč
Cena školného 420 Kč za měsíc 210 Kč v případě, že dítě v daném měsíci MŠ nenavštěvovalo
Akce V MŠ Divadelní představení, hudební a ekologické pořady konané v MŠ  Návštěva výstav ve Wortnerově domě spojená s tvořivou dílnou Návštěva Domu umění spojená s tvořivou dílnou Návštěva Planetária Č. B. Návštěva knihovny Návštěva Malého divadla Č. B. Výlety
Oslavy Mikulášská nadílka  Vánoční nadílka Masopust Velikonoce Rozloučení s předškoláky Rozloučení se školním rokem
Sportovní aktivity Plavecký výcvik Cvičení ve  Fight Clubu Bruslení
Zájmové kroužky Seznámení s cizím jazykem - angličtina Flétna       
Exkurze na pracoviště rodičů Návštěva Policie ČR Návštěva hasičského sboru
Výuka se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty
Ostatní
Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice