Školní jídelna  
Škola Soutěže Zájmové kroužky Formuláře ke stažení Akce školy Školní jídelna
Kde nás najdete?
Organizace školního roku 
Fotogalerie 
kontakt kontakt kontakt kontakt školní rok školní rok školní rok školní rok foto foto foto foto
Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice, 370 04 tel. (ZŠ) 387 422 506, tel. (jídelna) 387 318 657, tel. (družina) 387 422 506 kl. 17, tel. (MŠ) 387 220 688 IČ 62537784, IZO 600057801
Informace pro rodiče budoucích prvňáků Provozní řád jídelny Strávníci mají  na výběr ze dvou obědů. Pro žáky 1. až 5. tříd je přednastaven oběd číslo I., pro žáky 6. až 9. tříd a dospělé oběd číslo II. Změna se provádí na terminálech, které jsou umístěny před dveřmi jídelny 3 dny dopředu nebo po Internetu (viz níže), telefonicky nebo v kanceláři.  Nepřítomnost žáka Na základě platné legislativy (vyhláška číslo 107/2005 Sb.) o školním stravování je přípustné odebrat oběd pouze první den nepřítomnosti žáka ve škole. Pokud nepřítomnost trvá déle, nemá žák nárok na dotovaný oběd a strava se musí odhlásit, nelze ji dále vyzvedávat. 387 318 657 Změna čísla obědu po Internetu: 	1.	Žák nebo rodič si osobně zajde do kanceláře ŠJ(pí. Kohoutová) a nechá si vygenerovat uživatelské jméno a heslo. 	2.	Na Internetových stránkách www.strava.cz zadejte do poje “Výběr jídelny” číslo 0918 a zadejte uživatele a heslo. 	3.	Po přihlášení zvolte menu Objednávky. 	4.	Nyní vidíte přehled objednaných obědů, které jsou zaškrtnuté.  	5.	Pokud chcete oběd změnit, zaškrtněte políčko u druhého chodu. 	6.	Pokud chcete oběd odhlásit, zrušte označení políčka (bude fungovat od 1. 6. 2015) 	7.	Pro zapsání změn musíte zvolit tlačítko Odeslat.   !!!POZOR - od 1. 6. 2015 je možné obědy po intrenetu nejen měnit, ale i odhlašovat (3 dny dopředu)
Úřední hodiny kancelář ŠJ 7.00 - 8.00     11.30 - 14.00 Změna   úředních   hodin   na   konci   a začátku školního roku Odhlašování   a   přihlašování   obědů během měsíce: 1   pracovní   den   předem   od   7.00   do 13.00 Při odhlášce vhoďte   lístek    ( jméno   strávníka,   třída, datum     odhlášky )     do     schránky     u kanceláře ŠJ nebo odhlášení    proveďte    na    telefonním čísle 387 31 8 657 nebo 725 964 370 Upozornění pro žáky platící stravné poštovní poukázkou Žák je příhlášen do stavu strávníků po předložení zaplacené poukázky, a proto lze obědy  po internetu měnit z č. I na č. II a naopak až po předložení složenky ve ŠJ. V opačném případě počítač žádnou změnu neprovede. Jídlo vydané do jídlonosičů Oběd vydaný do jídlonosiče je podle platné legislativy určen k přímé spotřebě! V případě jeho uskladnění nenese školní jídelna zodpovědnost za jeho kvalitu.
Výuka se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty
Ostatní
Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice