Školní družina  
Škola Soutěže Zájmové kroužky Formuláře ke stažení Akce školy Školní jídelna
Kde nás najdete?
Organizace školního roku 
Fotogalerie 
kontakt kontakt kontakt kontakt školní rok školní rok školní rok školní rok foto foto foto foto
Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice, 370 04 tel. (ZŠ) 387 422 506, tel. (jídelna) 387 318 657, tel. (družina) 387 422 506 kl. 17, tel. (MŠ) 387 220 688 IČ 62537784, IZO 600057801
Provoz školní družiny
ráno odpoledne budova Nerudova 6.00 - 7.30 11.30 - 17.00 budova Čéčova 6.00 - 7.30 11.30 - 17.00
Vyzvedávání dětí po obědě od 12.15 do 13.15 nebo od 15.00 Mimořádný samostatný odchod dítěte jen na písemný souhlas rodičů (ne telefonem). Odchází-li dítě s doprovodem, bude vydáno jen osobě uvedené na zápisním lístku. Při vyzvedávání je dítě vyvoláno rozhlasem u dveří do ŠD. Doprovod vyčká do příchodu dítěte nebo vychovatelky, není dovolen vstup do šaten a prostorů ŠD. V budově Čéčova vyzvedávání přímo ve třídách ŠD. Vnitřní směrnice stanovující podmínky úplaty za školní družinu Školní vzdělávací program školní družiny Vnitřní řád školní družiny
ŠD Nerudova 702 018 194 ŠD Čéčova 725 963 472
Výuka se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty
Oddělení Vychovatelka Umístění I. Vlková Vladislava pavilon ŠD Nerudova II. Mgr. Jozová Vladislava pavilon ŠD Nerudova III. Mgr. Tobolková Andrea pavilon ŠD Nerudova IV. Průchová Romana pavilon ŠD Nerudova V. Popová Marie učebna škola Nerudova VI. Ouporová Miroslava budova  Čéčova VII. Kadlecová Ljuba budova  Čéčova VIII. Jurigová Lucie budova  Čéčova IX. Komzáková Marie budova  Čéčova X. Mgr. Lišková Kateřina budova  Čéčova XI. Mgr. Kaiseršotová Marie budova  Čéčova
Ostatní
Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice